Articol publicat in: Mass-media


Din diverse motive, tot mai multe persoane, în special adolescen?ii, aleg s? î?i fac? un piercing. O astfel de hot?râre nu trebuie luat?, îns?, peste noapte. Este necesar s? v? gândi?i foarte bine la toate aspectele problemei, începând cu partea corpului pe care dori?i s? o înfrumuse?a?i, riscurile la care v? supune?i, reac?iile celor din jur ?i nu în ultimul rând alegerea unui salon potrivit. Pentru a ne edifica în privin?a acestei inedite forme de body-art am apelat din nou la p?rerea unui specialist în domeniu, în persoana domnului Dan Fotescu, patronul primului salon de tatuaj ?i piercing din România.

Dup? cum am men?ionat mai devreme este foarte important s? ave?i în vedere si reac?iile celor din jur. Chiar dac? persoanele cunoscute nu vor avea nicio problem? cu noua dumneavoastr? achizi?ie, trebuie sa fi?i bineîn?eles preg?ti?i s? face?i fa?? ?i unor reac?ii… s? le spunem conservatoare . Prin urmare dup? cum bine ?tim, în ceea ce prive?te diferitele forme de body- art ( tatuaje sau piercing-uri), mentalitatea difer? de la persoan? la persoan?.

Daca sunte?i absolut sigur ca dori?i un piercing, este necesar s? gândi?i foarte bine înainte de a alege locul în care îl ve?i avea. Cel mai des, piercing-urile se fac în nas, buze, urechi, buric, sprâncene. Dar asta nu îi împiedic? pe cei excentrici s? aleag? locuri mai pu?in potrivite.

Urechile sunt locurile ideale pentru piercing-uri. Sunt sub?iri ?i pu?in vascularizate, ceea ce face ca durerea s? fie de o intensitate mult mai mic? în timpul procedurii, în compara?ie cu alte p?r?i ale corpului.

Chiar dac?, spre deosebire de un tatuaj, un piercing nu este permanent, trebuie s? ave?i în vedere faptul c?, dac? merge?i la un salon improvizat, este foarte posibil s? v? alege?i cu o cicatrice destul de inestetic? în urma îndep?rt?rii bijuteriei.
Mai mult, v? recomand?m înc? o dat? s? alege?i un salon specializat, deoarece în caz contrar v? pute?i supune unor riscuri uria?e, precum contactarea virusurilor hepatitei B ?i C, sau chiar ?i a virusului HIV. GRIJA MARE!

Share and Enjoy:
  • email